El-Kadr Suresi’nin Faziletleri

 14,90

Ağırlık 0.39 kg
Barkod 9786050623994
Dil Türkçe
Tür Kitap
Yayınevi Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Yazar Ahmet Mahmut Ünlü

Übeyy ibnü Ka’b (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Her kim Kadr Sûresi’ni okursa kendisine Ramazân(-ı Şerîf) ayını oruçla geçirmiş ve Kadir Gecesi’ni ihyâ etmiş kimse gibi ecir (sevap) verilir.” (Ebû İshâk Ahmed es-Sa’lebî, el-Keşfü ve’l-beyân, rakam:3560, 30/56-57; Yahyâ ibnü Huseyn eş-Şecerî, el-Emâli’ş-Şeceriyye, rakam: 478, 1/126-128; Ebu’l-Hasen ‘Alî el-Vâhidî, el-Vasît, rakam:1402, 4/532; el-Müstağfirî, Fezâilü’l-Kur’ân, rakam:1264, 2/790;)
Rahmân ve Rahîm olan adıyla (başlıyorum). Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur. Salât-ü selâm Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e, Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesinin tümünün üzerine olsun. Âmîn!
Bizlere bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihsân ettiğini bildirmek üzere Kadr Sûre-i Celîlesi’ni inzâl buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar eder, Kadr Sûresi’nin nüzûlünün yegâne vesîlesi olan Muhammed Mustafâ (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e ve Kadr Sûresi’ni en iyi sûrette tilâvet eden ashâbına, özellikle Kadr Sûresi’nin fazîletlerini beyân eden Ehl-i Beyti’ne sınırsız salât-ü selâmlar ederim.
Şunu ifâde etmek isterim ki; bizlere Kadir Gecesi’nin bağışlandığını açıklayan Kadr Sûre-i Celîlesi’nin Allâh-u Te‘âlâ nezdinde ne kadar kadr-u kıymete sâhip olduğunu ve maddî-mânevî hâcetlerin husûlü (isteklerin meydana gelmesi) husûsunda bu sûreyi okumanın ne kadar çok havâssı (özel fazîletleri) bulunduğunu bugüne kadar mütâlaa ettiğim eserlerde görünce bu mübârek sûreyi ne zaman, hangi sayı üzere okumamızın bizlere dünyâ ve âhirette neler kazandıracağını beyân sadedinde bir risâle telîf etmeyi münâsip gördüm.
Böylece risâlemiz beş bölümden derlenmiş oldu ki:
Birinci bölüm: “Kadr Sûresi’nin Fazîletleri Hakkında Hadîs-i Şerîfler” başlığı altında kaydedilmiştir.
İkinci bölüm: “Kadr Sûresi’ni Belli Vakitlerde Okumakla İlgili Sahâbe-i Kirâmdan, Ehl-i Beyt İmamlarından ve Meşâyihtan Rivâyetler” başlığı kaydıyla tasnîf edilmiştir.
Üçüncü bölüm: Âhiret İşleri İçin Kadr Sûresi Okumakla İlgili Sahâbe-i Kirâmdan, Ehl-i Beyt İmamlarından ve Meşâyihtan Rivâyetler” başlığı tahtında telîf edilmiştir.
Dördüncü bölüm: “Dünyâlık İşler İçin Kadr Sûresi Okumakla İlgili Sahâbe-i Kirâmdan, Ehl-i Beyt İmamlarından ve Meşâyihtan Rivâyetler” başlığı altında kaydedilmiştir.
Beşinci bölüm ise: “Kadr Sûresi ile Kılınan Fazîletli Namazlarla İlgili Sahâbe-i Kirâmdan, Ehl-i Beyt İmamlarından ve Meşâyihtan Rivâyetler” ismi altında sizlere arz edilmiştir.
Allâh-u Te‘âlâ yaşadığımız hayat boyunca, cümlemizi ölene kadar Ehl-i Sünnet îtikādından zerre miktârınca inhırâf etmemek kaydıyla alacağımız abdestlerden sonra, kılacağımız namazların ardından, sabah-akşam ve uyumadan önce sürekli Kadr Sûresi’ni tilâvet ederek ondan hâsıl olacak ecirlerden âzamî derecede istifâdeye muvaffak buyursun. Âmîn!