AGB

Garanti ve hizmet sartnamesi…

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Kişisel bilgileriniz (ad, rumuz, e-posta adresi, posta adresi, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlara verilmez ve sadece Aziziye Kitabedevi’ndan azami faydayı sağlamanız amacıyla kullanılır.

Toplanan üye bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusunda kullanılması Aziziye Kitabevi olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka bir üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Üye bilgileri Aziziye Kitabevi içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve Aziziye Kitabevi çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri Aziziye Kitabevi Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri hukuki zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının Aziziye KitabeviGüvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Üye, Aziziye Kitabevi internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen üyeye aittir.

İstediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz.

Aziziye Kitabevi, ilgili mevzuat çerçevesinde üye bilgilerinin gizliliğini temin etmek kaydıyla, güveninize saygı duyduğunu belirtir.

aziziyekitabevi.com, üye ve ziyaretçilerin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır.

aziziyekitabevi.com’da yayınlanan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan içerik materyali ya da fonksiyonalite, başka mecralarda yayınlanamaz.

Garanti Kapsamı Dışındaki Haller

  1. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  2. Ürünle beraber kullanılan ve önerilenler dışında olan yazılım, donanım, arabirim aksesuar veya sarf malzemelerinden; yer değiştirme, yanlış ve yetersiz bakım, kalibrasyon veya yanlış kullanımdan, mal için yayınlanan çevre spesifakasyonlarına aykırı işletimden, hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli veya sıcak ortamda kullanılması, elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza, darbe elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan, hasar ve arızalar sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.
  3. www.aziziyekitabevi.com’ nin onayı olmadan ürüne müdahale edilmesi, içten veya dıştan kurcalanması, tamir edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar, yetkili olmayan bir servisin/satıcının/şahsın veya kuruluşun müdahale etmesi halinde oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin dış yüzeylerinin (kabin-kapak-ön panel) bozulması, kırılması, çizilmesi, zamanla ve kullanılma ile oluşan eskime yıpranma, tozlanmanın yaratacağı arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  4. Garanti belgesinin, ürün üzerindeki orijinal seri numaraları, garanti etiketleri ve mühürlerin kaldırılması veya tahrip edilmesi durumlarında, ürün, garanti kapsamı dışında kalır.
  5. Garanti kapsamı dışındaki durumlarda malın bakımı veya tamiri gerçekleştirildiğinde, www.aziziyekitabevi.com’nin belirlediği servis ücreti geçerlidir.
  6. Ürünün tamir sürecindeki her türlü, bilgi – kar – iş – pazar kaybı ile netice zararları ve mali sorumlulukları kabul edilemez. Bu kayıplar ile ilgili www.aziziyekitabevi.com’nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
  7. Yukarıda belirtilenler, yegane garanti haklarıdır. Yazılı ya da sözlü açık veya zımni başka herhangi bir garanti verilmemektedir. Ürünlerin tanıtım veya kullanım kılavuzunda belirtilen dışında herhangi bir amaca uygun olduğu konusunda garanti verilmemektedir.
  8. Virüs ve kullanıcı hatalarından (Mevcut yazılımların yanlışlıkla silinmesi gibi..) kaynaklanan problemler garanti kapsamı dışındadır.
  9. Ürünlere ait kurulum ve eğitim bedelleri fiyatlarımıza dahil değildir.
tr_TRTürkçe