Büyük Hadis Külliyatı (7 Cilt)

 64,90

Büyük Hadis Külliyatı, meşhur, muteber ve mütedavil olan ondört hadis kitabına dayanarak ve tekrarlardan azami ölçüde kaçınılarak tertip edilmiş bir eserdir. Elinizdeki bu eserin içerdiği kaynak kitaplar şunlardır.

Ağırlık 10 kg
Barkod 9789753556347
Dil Türkçe
Yayınevi İz Yayıncılık
Yazar Rudani
Tür Kitap

Büyük Hadis Külliyatı, meşhur, muteber ve mütedavil olan ondört hadis kitabına dayanarak ve tekrarlardan azami ölçüde kaçınılarak tertip edilmiş bir eserdir. Elinizdeki bu eserin içerdiği kaynak kitaplar şunlardır.

Buhari, Sahih
Müslim, Sahih
Malik, Muvatta
Ahmed B. Hanbel, Müsned
Ebu Davud, Sünen
Tirmizi, Sünen
Nesai, Sünen
İbn Mace, Sünen
Ebu Ya’la El-Mavsili, Müsned
Bezzar, Müsned
Taberani, el-Mu’cemu’s-sağir
Taberani, el-Mu’cemu’l-evsat
Taberani, el-Mu’cemu’l-kebir
Rezin, et-Tecrid li sıhah ve’s-sünenSİ