Emraz-ı Sariye – Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları Birinci Cild

 10,90

Kategoriler:

Ağırlık 0.32 kg
Barkod 9786058079786
Dil Türkçe
Tür Kitap
Yayınevi Cübbeli Ahmet Hoca Yayincilik
Yazar Ahmet Mahmut Ünlü

İnsanların (bizzât) ellerinin (kendilerinin) kazanmış olduğu (kötü) şeyler(in uğursuzluğu) sebebiyle karada ve denizde fesat (ve bozgunlar) belirmiştir.
Tâ ki O (Allâh-u Te‘âlâ), (kulların) yapmış oldukları (kötü) şeylerin (tümünün cezâsını âhirette vermeden önce) bir kısmını(n vebâlini dünyâda) onlara tattırsın diye. (Böylece) ola ki onlar (günahlardan) dönerler.” (er-Rûm Sûresi:4l)
Abdullah ibni Ömer (Radıyallâhu Te ‘âlâ Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Bir milletin içerisinde fuhuş (zinâ) ortaya çıkıp, nihâyet o millet onu alenî olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde tâûn (vebâ) hastalığı ve onların geçmişlerinde vukû bulmamış (görülmemiş) ağrılar (hastalıklar) yayılır.”
(İbnü Mâce, es-Sünen, el-Fiten:22, rakam:4019, 2/1332; el-Hâkim, el- Müstedrek, rakam:8623, 4/583; Ebû Nu‘aym, Hılyetü’l-evliyâ, 8/333; el- Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, rakam:3315, 3/197; İbnü ‘Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, 35/260; es-Süyûtî, Câmi’u’l-ehâdîs, rakam:26326, 23/416; ‘Alî el-Müt- takî el-Hindî, Kenzü’l- ‘ummâl, rakam:44010, 16/80)
İmâm-ı Şâfi‘î’nin en büyük talebesi ve yakını İmâm-ı Müzeni (Rahimehumellâh) şöyle demiştir:
“Bir kitap yetmiş kere gözden geçirilse de mutlaka onda bir hatâ bulunur. Çünkü Allâh-u Te‘âlâ Kendi Kitabı dışında hiçbir kitabın hatâsız olmamasına karar vermiştir.”
(el-Hatîb, Mû^ıhu evhâmil-cem’ı ve’t-tefrîk, 1/14)
Ey kâri-i kerîm (kıymetli okuyucu)!“Bir ayıp görürsen (aleyhime konuşacağına) o (hatâyı düzelterek) boşluğu kapat,Ne kadar yüce ve üstündür Kendisinde ayıp bulunmayan O Zât!” (el-Haskefî, ed-Dürru’l-muhtâr, 6/812)