FIKH-I EKBER ALIYYÜL-KARİ ŞERHİ ? IMAM AZAM

 12,90

“Asıl adı Nu`man b. Sabit olan Ebu Hanife, Hicri 80 yılında dünyaya gelip,150 yılında zamanın yönetimi tarafından işkence edilerek şehit edilmiştir. Şehadetinin asıl sebebi, yöneticilerin baskılarına boyun eğmemesi ve haksızlıklarını, yönetim biçimlerini

Kategoriler:

Ağırlık 0.25 kg
Barkod 9789754540031
Dil Türkçe
Yayınevi Çağrı Yayınları
Yazar İmam-ı Azam Ebu Hanife
Tür Kitap

“Asıl adı Nu`man b. Sabit olan Ebu Hanife, Hicri 80 yılında dünyaya gelip,150 yılında zamanın yönetimi tarafından işkence edilerek şehit edilmiştir. Şehadetinin asıl sebebi, yöneticilerin baskılarına boyun eğmemesi ve haksızlıklarını, yönetim biçimlerini onaylaması idi. Ebu Hanife İslam fıkhını ilk tedvin eden zat olduğu gibi, Ehl-ı Sünnet inanç yolunun ilk kurucusu olarak da kabul edilmektedir. Ebu Hanife`nin on binlerce içtihadını kapsayan bir fıkıh kitabı yazmamıştır. Ebu Hanife`den bize kadar intikal etmiş kitaplar bazı öğrencilerine yazdırdığı inançla ilgilidir. Bunlar da: el-Alim ve`l Müte`allim, el-Fıkhu`l-Ekber, el-Fıkhu`l-Ebsat, el-Vasıyye ve er-Risale`dir. Ancak, bu eserlerin ona aidiyeti, Fıkhında olduğu gibi kuvvetli rivayete dayalı olmayıp sadece bazı öğrencilerinin rivayetlerine bağlıdır. El-Fıkhu`l-Ekber`in Matüridi`ye nisbet edilen Şerhi ile Mağnisavi Şerhlerini Türkçemize kazandırmayı ve Ebu Hanife`nin el-Vasıyye`sinin şerhini de buna ilave etmeyi istedik. Tercüme işini bundan 8 yıl önce tamam”