Hadislerle Ahkam Âyetleri Tefsîri (2 Cilt)

 49,90

Kategoriler:

Ağırlık 1.76 kg
Barkod 9786257948593
Dil Türkçe
Tür Kitap
Yayınevi Polen Yayınları
Yazar Hafız İbn Kesir

Ahkâm, daha geniş mânada, belli bir konu hakkında konulmuş bulunan kuralların bütününü ifade etmek için kullanılır. Bu tarzdaki kullanılışından dolayı, belli bir konuya dair hükümleri toplayan eserlere ve hatta belli bir konuyla ilgilenen ilim dallarına da ad olmuştur.

İmam Hâfız İbn Kesir’in müstakil olarak kaleme aldığı el-Ahkâmü’l-kebîr adlı eserini tercüme edip okuyucularımızın istifadesine sunmayı arzulamıştık. Lâkin el-Ahkâmü’l-kebîr kitabı maalesef günümüze kadar ulaşmamıştır. Bu sebeple biz de yayınevi olarak daha önce tercüme edip 12 cilt halinde yayınladığımız İbn Kesir’in rivayet tefsirleri arasında önemli bir yeri olan “Tefsîrü’l-Kur’âni’l-azîm” Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsîri’nden ahkâm âyetleri ve tefsirini tahkikli olarak bir araya getirip siz değerli okuyucuların istifadesine sunduk. Rabbim bizi okuyup amel eden kullarından eylesin. Âmin.