İslam Tarihi (Muhtasar el-Bidaye ve’n-Nihaye)

 29,90

Ağırlık 1, 10 kg
Barkod 9786257948685
Dil Türkçe
Tür Kitap
Yayınevi Polen Yayınları
Yazar Hafız İbn Kesir

Bu eseri, üç bölüme ayırmak mümkündür.
Birinci bölüm: Müellifin (rh), yaratılışın başlangıcı, peygamberlerin ve geçmiş ümmetlerin kıssaları hakkındaki sözleri.
İkinci bölüm: Hz. Peygamber’in ve hulefa-i raşidin’in hayatı. Hz. Peygamber’in hicretinden başlar ve senelerce devam eder.
Üçüncü bölüm: Emevî devleti, ardından Abbâsi ve hicretin 768. senesine kadar peş peşe gelen yani müellifin vefatından altı yıl öncesine kadar gelen devletler.
Bu kitapta şu çalışmaları yaptım:
1. Kişilerin biyografisini çoğu zaman kısa tuttum.
2. Okuyucuya kolay olması için çoğu zaman senedleri zikretmedim.
3. Kimi uzun rivayetleri kısalttım ve en önemlilerini zikretmekle yetindim.
4. Hadislerin tahricini yaptım, Kur’ân âyetlerini sûre ve rakamları ile belirttim. Âyetlerin, hadislerin, şiir ve kitaptaki konuların fihristini yaptım.
5. İbn Kesir’in rivayetlerine ilave olarak herhangi bir şey zikrettiğimde, “Derim ki” ifadesiyle bunu belirttim, ardından sözlerimi naklettim.
Allah’tan bu çalışmayı kabul etmesini, inananları bundan faydalandırmasını dilerim. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. Salât ve selâm, efendimiz Muhammed’e, O’nun âline ve tertemiz olan ashâbınadır.