Kitabu’t Tevhid (Fethu’l Mecid) Şerhi

 24,90

Ağırlık 2.32 kg
Barkod 9786057275158
Dil Türkçe
Tür Kitap
Yayınevi Neda Yayınları
Yazar Ş. Abdurrahman İbn Hasen

Şeyhulislâm Muhammed b. Abdulvehhâb’ın -Allah ecrini ve mükâfatını bol eylesin, onu ve davetine icâbet edenleri hesabın görüleceği gün bağışlasın- telif ettiği “Kitâbu’t Tevhîd” içerdiği manalar yönünden eşsiz bir kitap olarak bize ulaşmıştır. Bu kitapta tevhid delilleriyle açıklanmış, tevhidi beyan ve izah için onun birçok delili bir araya getirilmiştir. Böylece bu kitap muvahhidler için bir rehber, mülhidlere karşı da bir hüccet olmuştur. Birçok kimse bu kitaptan faydalanmıştır.
Bu kitap; Allah’ın resûllerini kendisiyle gönderdiği ibâdet tevhidini beyan etmek, bunu Kitab ve Sünnet’ten delillerle açıklamak, bununla çelişen büyük şirki, bunun vacip olan kemâliyle çelişen küçük şirki ve benzeri hususları, ayrıca bunlara yakın olup bunlara iletebilecek şeyleri söz konusu etmek hakkındadır.
Musannifin torunu Şeyh Süleymân b. Abdullah -Allah Teâlâ ona rahmet etsin- bu kitabı şerh etmeye girişmiş, kitap üzerine güzel ve faydalı bir şerh yazmış, bu şerhte kitaptan talep edilmesini istediği hususları beyan etmiş ve şerhini “Teysîru’l Azîzi’l Hamîd fî Şerhi Kitâbi’t Tevhîd” diye isimlendirmiştir.
Ben de bu kitabı daha düzgün ve anlaşılır hâle getirerek tamamlamaya giriştim. Alınacak fâidenin tam olması adına kitaba güzel bulunan bazı nakilleri koyduğum da oldu. Buna “Fethu’l Mecîd Şerhu Kitâbi’t Tevhîd” ismini verdim.
Allah’tan dilediğim; bununla bütün ilim taliplerini ve bilgi peşinde olanları yararlandırması, bunu sırf kerîm vechi için ortaya konan ve kendisini ortaya koymak için emek sarf edeni naîm cennetlerine ulaştıran bir amel kılmasıdır. Güç ve kuvvet ancak Aliyy ve Azîm olan Allah’tandır.