Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 1. Cilt

 19,90

Kategoriler:

Ağırlık 1, 13 kg
Barkod 9786057254283
Dil Türkçe
Tür Kitap
Yayınevi Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Yazar Ahmet Mahmut Ünlü

Muhterem kardeşlerim! Vaazlarımızı tâkip eden kardeşlerimizce bilindiği üzere, sohbetlerimiz esnâsında sırası geldiğinde bâzı duâların fazîletlerini açıkladığımız zaman, sohbet bitiminde birçok kimse etrâfımızı sararak: “Bu duâyı bana yazar mısın?” demekteydiler. Ben de bâzen birkaçına özel olarak, bâzen de evvelce yazdığımı teksîr edip (çoğaltıp) dağıtarak onların bu isteklerine karşılık vermeye çalışıyordum.

Ama sonra bunun yeterli olmadığını ve daha birçok mühim duâlardan kardeşlerimizin istifâde edemediğini düşünerek, bu hususta bir kitap hazırlamayı ve böylece daha önceden onlara vermiş olduğum sözü yerine getirmeyi münâsip gördüm ve Rabbim’in izniyle bu işe başladım. Nihâyet 1994 yılında “Duâlarım” adında bir kitap neşretmeye muvaffak oldum.

Burada şunu ifâde etmeliyim ki; 1992-1993 yıllarında hazırlamaya başlayıp ilk olarak 1994 yılında tabettiğim o eser, o zamanlarda vaazlarla meşgûliyetimin çokluğu sebebiyle, bilgisayarların ve yardımcılarımın da olmaması nedeniyle imkânlarımın az olduğu bir döneme rastladığından istediğim şekilde câmiiyyetli olmadı.

Dolayısıyla o kitabı hazırlamaya başlamam çeyrek asrı geçkin bir zaman önce vukû bulduğundan, konularla alâkalı hadîs-i şerîfleri cem etmem, hadîs tahrîclerini ilk kaynaklarına göre tafsîlatla yapmam ve o günkü melekeme göre tercemelerde titizlik göstermem imkânlar el verdiği nispette hâsıl olmuştur.

Bu nedenle yıllardır o kitabın bâzı tashîhlere ve ilâvelere ihtiyâcı olduğu bizce bilinmekteydi. İşte bu ihtiyâcı görerek 2014 yılının başlarında o kitabı tekrar gözden geçirdik, bâzı tashîhler ve ziyâdeler yaparak sizlere “Duâlarım” kitabını “İlâveli, Tashîhli Yepyeni Baskı” adı altında tabettik.